DISC & de 4 gedragsstijlen

DISC en de 4 gedragsstijlen
Het DISC model maakt onderscheid tussen introvert (passief) en extravert (actief) gedrag en tussen controlerend (beheersen van de stressvolle omgeving) en relaterend (relateren met anderen in een ontspannen omgeving) gedrag.
Extraverte mensen zeggen wat ze te zeggen hebben, ze nemen vaak initiatief. Zij zijn direct in hun benadering en richten hun energie op anderen.
Introverte mensen daarentegen spreken zich liever niet uit en luisteren. Zij richten hun energie op hun innerlijke wereld. Hun houding is vaak afwachtend. Hun benadering is dan ook indirect.
Controlerende mensen richten zich op dingen doen en resultaten behalen. Het handelen is rationeel en gericht op het controleren van de omgeving.
Relaterende mensen richten zich op relaties met anderen. Zij laten zich meer leiden door hun emotie.
De Persoonlijke Stijl Analyse beschrijft niet uw persoonlijkheid, maar uw natuurlijke gedragsstijl, uw kernpatroon. Het meet welke combinatie van temperamenten het sterkste aanwezig is en welke gedragsstijl daaruit voort komt. We zijn ons niet bewust hiervan. Deze gedragsstijl zijn we ‘gewoon’, het voelt als natuurlijk. Ons natuurlijk gedrag is verankerd in ons temperament.

Extravert en controlerend
Direct
Gedreven
Resultaat- en prestatiegericht
Hoog Tempo
Neemt leiding

Extravert en relaterend
Hartelijk
Enthousiast
Gericht op contact
Prater
Impulsief
Verbaal sterk

Introvert en relaterend
Betrokken
Vriendelijk
Attent
Teamspeler
Houdt van harmonie
Gesloten

Introvert en controlerend
Denker
Observator
Afwachtend
Precies
Gesloten
Houdt van privacy