DISC en Drijfveren

De DISC analyse en de drijfverenanalyse zijn instrumenten die ik inzet voor jouw persoonlijke ontwikkeling.  De persoonlijke analyse geeft inzicht in je voorkeurs gedragsstijl en de voorkeursdrijfveren die bepalend zijn voor je gedrag. 

Ik ben gecertificeerd consultant van DISC gedragsprofielen en drijfverenanalyses.

DISC gedragsanalyse
De DISC gedragsanalyse, ook wel DISC profiel of DISC methode genoemd, geeft je inzicht in de verschillende typen gedragsstijlen (Dominantie, Invloed, Stabiliteit en Conformisme). Daarnaast wordt jouw eigen gedragsstijl door middel van de DISC kleuren in kaart gebracht. De DISC gedragsanalyse maakt je bewust van je persoonlijke gedragsstijl en hoe je overkomt in de omgang met anderen (klanten, collega’s, etc). Met deze analyse krijg je goed inzicht in jouw persoonlijke basis- en responsgedragsstijl. De basisgedragsstijl geeft weer welk gedrag je onder normale omstandigheden en onder druk vertoont. Het responsgedrag geeft weer welk gedrag je laat zien in je werkomgeving. Het zal je helpen om het effect van gedrag te begrijpen. Op deze manier kunt je jouw eigen effectiviteit, dat van je team, of van de organisatie vergroten. DISC is geen test en het gaat ook niet over goed of fout, het is een rapport wat inzicht geeft in jouw gedrag.

Drijfverenanalyse
Gedrag is een stijl die je hanteert om de dingen die je leuk en belangrijk vindt voor elkaar te krijgen. Kortom: het “wat”. Echter, waarom je doet wat je doet, en of je überhaupt in actie komt, heeft alles met jouw drijfveren te maken. Drijfveren bepalen in belangrijke mate door welke bril je naar de wereld kijkt. De drijfverenanalyse brengt de voor jou meest belangrijk innerlijke motivatoren in kaart. Dit wordt gedaan aan de hand van zes verschillende drijfveren. Het geeft inzicht in waarom je bepaalde dingen juist wel of juist niet doet en wat jou motiveert. Als jij je drijfveren kwijt kan in je werk, dan zet je makkelijker een stap extra voor jouw team of organisatie.

 

DISC in combinatie met training
Een DISC gedragsanalyse wordt door mij bij iedere training standaard geleverd, een drijfverenanalyse is optioneel.

Ervaringen

“Maarten kan heel goed de aandacht van de cursist vasthouden. Hij geeft goede handvatten om in de dagelijkse praktijk toe te passen omdat hij, naast de reguliere training, ook meteen inspeelt op de voorbeelden die de cursist aanreikt.”

Maurice Smit, J. vd Leek b.v.